Tarieven

Onderstaande prijzen zijn exclusief in te zetten kruidentincturen, bachbloesems, voedingssupplementen etc.

Behandeling prijs
kennismakingsgesprek: 20 min. Gratis
Intakeconsult, inclusief onderzoeken en diagnose : 1,5 uur €100,-
Behandelplan consult (35-45 min.) €67,-
Vervolgconsult algemeen (30 min.) €40,-
Allergie test en behandeling €40,-
Korte telefonische vragen tot 15 min. €25,-
Telefonisch consult 30 min. €30,-
Bachbloesem consult €35,-
Kruidentincturen €21- tot €25 (variabel)
Reikibehandeling 30 min. €30
Reikibehandeling 60 min. €60

Vergoedingen zorgverzekeraar

Als natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging NWP. Mijn consulten worden (deels) vergoed door zorgverzekeraars vanuit een aanvullende verzekering. Zie voor een actueel overzicht: www.nwp-natuurgeneeskunde.nl/verzekeraars.html.

Dossierplicht en privacy wet (AVG)

Op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Bij aanvang van het intakegesprek informeer ik u welke gegevens door mij worden vastgelegd in het dossier. Vanuit de privacywet (AVG) vraag ik u hiervoor toestemming te geven, dit door ondertekening van de Privacyverklaring.

Indien een cliënt jonger is dan 16 jaar, dienen beide ouders toestemming te geven voor de behandeling en het vastleggen van gegevens in een dossier. Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.

Klachtenprocedure

Natuurgeneeskundige praktijk Alinare is aangesloten bij het CAMCoop, een samenwerkingsverband van Beroepsorganisaties in het complementair-alternatieve zorgveld. Het CAMCoop waarborgt de kwaliteit van aangesloten therapeuten. Indien u ontevreden bent over de behandeling en u komt er onderling niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de beroepsvereniging (NWP). Op de website van het CAMCoop staat de klachtenprocedure vermeldt.

Neem contact op